chapitas_gnomo
Producción de Chapitas para la VIII jornades de Còmic de Castelló.
www.comic-cs.com